Zestaw ma?ego geodety DIY – pomiar odleg?o?ci dzi?ki GPS

Zestaw ma?ego geodety DIY – pomiar odleg?o?ci dzi?ki GPS

System GPS kojarzony jest g?ównie z nawigacj?. Nie jest to jednak jedyne jego zastosowanie, bo mo?na go równie? u?y? do ró?nych pomiarów.

Oto ciekawe urz?dzenie DIY, które wykorzystuje GPS do mierzenia odleg?o?ci i ró?nicy wysoko?ci mi?dzy wybranymi punktami. 

Czytaj ca?o??…

Arduino Portenta – premiera p?ytki PRO dla przemys?u IoT

Arduino Portenta – premiera p?ytki PRO dla przemys?u IoT

Arduino Portenta to nowa rodzina p?ytek, które do??czaj? do popularnego ekosystemu Arduino. Ta wydajna i energooszcz?dna platforma zosta?a przygotowana z my?l? o przemy?le IoT.

Programowanie w Arduino, MicroPythonie oraz JS, opcja pod??czenia kamery i wyj?cie wideo. To tylko cz??? z mo?liwo?ci Arduino Portenta.

Czytaj ca?o??…

Które ksi??ki o elektronice i Arduino wybra?? Rabaty do -93%!

W sprzeda?y dost?pne jest coraz wi?cej ksi??ek technicznych. Oto lista wybranych tytu?ów, które b?d? przydatn? pomoc? dla osób ucz?cych si? podstaw elektroniki, Arduino oraz Raspberry Pi.

Zebrane tu pozycje dla wielu osób mog? te? pe?ni? rol? materia?ów dodatkowych do naszych darmowych kursów elektroniki.

Czytaj ca?o??…

Sprawd? TOP 10 wiadomo?ci technicznych z 2019 roku

Pora na kolejny wpis podsumowuj?cy rok 2019. Tym razem pora na zestawienie newsów, premier oraz ciekawostek, które by?y najch?tniej czytane.

Premiera 4 nowych Arduino Nano, ?wietne SBC, które mog? konkurowa? z popularnym Raspberry Pi czy lataj?cy robot. Co by?o najciekawsze?

Czytaj ca?o??…

Które ksi??ki o programowaniu wybra?? Rabaty do -93%!

Trwa najwi?ksza w tym roku promocja na ksi??ki techniczne, w której upolowa? mo?na popularne tytu?y z rabatami si?gaj?cymi ponad 90%.

Do wyboru m.in. sporo pozycji o C/C++/C#, co? dla fanów Pythona oraz du?o tytu?ów, które s? zwi?zane z ogólnymi aspektami programowania.

Czytaj ca?o??…

TOP 2019 – Sprawd?cie najciekawsze DIY naszych czytelników

Pora na krótk? seri? podsumowuj?c? ubieg?y rok. Zaczynamy od 10 najlepszych projektów, które zosta?y zbudowane przez naszych czytelników.

Roboty, systemy IoT, gad?ety dla fanów gier oraz akcesoria zwi?zane z automatyk? domow? DIY. Sprawd?cie co jeszcze pojawi?o si? na forum!

Czytaj ca?o??…

Do -93% na 24 tys. ksi??ek – powrót wielkiej promocji [96h]

Ruszy?a coroczna, popularna promocja na ksi??ki oraz audiobooki. Akcja #Zaczytani2020 obejmuje ponad 24 tysi?cy tytu?ów, a rabaty si?gaj? 93%!

Programowanie, elektronika, biznes, j?zyki obce, literatura - jest w czym wybiera?. Na jakie rabaty mo?na realnie liczy?? Które ksi??ki wybra??

Czytaj ca?o??…

Slider DIY, który potrafi p?ynnie ?ledzi? wybrany obiekt

Profesjonalne slidery do kamer nie s? tanie. Oto ciekawy projekt DIY, dzi?ki któremu praktycznie ka?dy b?dzie móg? samodzielnie zbudowa? takie urz?dzenie (przyda si? dost?p do drukarki 3D).

Opisywany slider potrafi przesuwa? precyzyjnie g?owic? z aparatem w taki sposób, aby ?ledzi? on wybrany wcze?niej obiekt.

Czytaj ca?o??…

Miniaturowy perkusista DIY sterowany przez Arduino

Pami?tacie ekologiczn? orkiestr? ze ?mieci, która by?a sterowana z Raspberry Pi? Pora na kolejne DIY, które powinno zainteresowa? muzyków.

Oto przeno?ny drewniany sze?cian, który b?dzie pomocny podczas Waszych wyst?pów. Ten ma?y perkusista zbudowany zosta? na bazie Arduino i potrafi wydoby? z siebie 3 ró?ne d?wi?ki.

Czytaj ca?o??…

Czytaj losowy artyku?
HTTP:\/\/WWW.YOUTUBE.COM\/,夜雨莹心,男主男奴
homeaboutnewsPartnerscontact
免费阅读小说嫡女重生记系统真假嫡女重生之锦绣嫡女 ,下载重生成国公府嫡女小说尤物嫡女盘搜搜
嫡女重生 母亲和离重生之深宫嫡女有声小说下载重生之嫡女祸妃穿越小说吧和离重生之嫡女不嫁嫡女毒妃王爷太狠心小说