NOV30

快穿之欲求不满

DSO Shell DSO150 Sklapanje - Video
DSO Shell DSO150 Sklapanje - Video

Nedavno sam naru?io mali digitalni osciloskop pod nazivom DSO Shell (DSO150) kojeg pravi kineska firma JYETech. Ure?aj se kupuje kao DIY KIT, ?to zna?i da je potrebno ne?to sklapanja dok ne proradi.

Moram priznati da sam prijatno iznena?en sa onim ?to sam dobio. Ovaj DSO je fina igra?ka koja stvarno dobro mo?e poslu?iti za debagiranje signala koji idu do maksimalno 200kHz i 50Vpk (100Vpp).

Cijeli proces monta?e sam snimao kamerom, pa ga mo?ete pogledati.


Komentari

JAN3

快穿之欲求不满

IR dimmer svjetla v2 objavljen
IR dimmer svjetla v2 objavljen

Ovdje je predstavljena modifikacija popularnog IR dimmera svjetla v1 kojeg tako?e trebate pogledati. Modifikacija je vi?e hardverske prirode nego softverske ali omogu?uje da dimer radi "bez nule" odnosno nije mu potrebna i nula i faza kao na prethodnoj verziji. Bitna napomena je da je izvorni kôd programa dostupan za download pa mo?ete sami praviti modifikacije po ?elji!

Mogu?nosti firmware-a su iste kao i na prethodnoj verziji, ali ?emo ih ovdje svakako navesti: softstart, soft down, u?enje tastera RC5 i NEC daljinskih upravlja?a,kontrola ja?ine osvjetljenja samo preko daljinskog upravlja?a u 10nivoa, pam?enje zadnjeg pode?enog nivoa po isklju?enju svjetla nadaljinskom upravlja?u, sleep timer u trajanju od 2min za 50Hz verziju, a1,6min za 60Hz verziju, ON/OFF kontrola preko zidnog tastera.


Komentari

MAJ27

快穿之欲求不满

Kako iskoristiti piezo kristal kao dugme
Kako iskoristiti piezo kristal kao dugme

Ako ikad osjetite potrebu za neuni?tivim robusnim dugmetom, trebali bi ozbiljno razmisliti o kori?tenju piezo kristala. Piezo kristal ima svojstvo da generi?e napon kada se na njega primjeni mehani?ka sila. Ovo svojstvo se zove piezoelektri?ni efekt. Ovaj kristal se tako?e koristi i u senzorima udarca/vibracije u auto alarmima.

Da bi sa ovim kristalom uspjeli aktivirati relej ili tranzistorski izlaz za kontrolu druge elektronike, potrebno je napraviti elektri?no kolo koje ?e vr?iti produ?avanje tog kratkog impulsa kao i kolo za debouncing. Za jedno i drugo je odabran NE555 u konfiguraciji monostabila ?iji je ulaz spojen na izlaz tranzistora kojeg otvara upravo piezo kristal. Nakon dodirivanja pizeo kristala, otvara se tranzistor koji okida NE555 a koji na svom izlazu daje impuls od ta?no 1 sekund.

Izvor: awall99


Komentari


MAJ23

RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim

RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim
RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim

Ako imate vi?ka RGB LED trake mo?ete relativno brzo napraviti odgovaraju?i kontroler za fino ambijentalno LED osvjetljenje.

Ovdje je predstavljen be?i?ni kontroler za RGB LED-ice koji je u mogu?nosti da nau?i kodove va?eg postoje?eg daljinskog od TV-a. Kori?ten je stari dobri PIC16F84 a program je pisan u PICBasicu. Trenutno implementirani protokoli su za daljinske od: Nokia, Sony i Philips. Uz malo truda, mo?ete dodati podr?ku i za neke druge nestandardne protokole.


Komentari

MAJ5

Elektronika mati?nog sata

Elektronika mati?nog sata
Elektronika mati?nog sata

Stari zidni satovi koji su se koristili u ustanovama poput ?kola,fabrika i bolnica su jako primamljivog izgleda. Veoma su izdr?ljivi iskoro nikad se ne kvare zato ?to je mehanizam u njima vrlo jednostavan.

Oni imaju samo jedan impulsni motor bez ikakvih daljnjih komplikacija.Ovo ujedno predstavlja i problem jer takav sat ne mo?e raditi samostalno- potreban mu je elektri?ni sklop koji se zove mati?ni sat.


Komentari

MAR24

SafeDrop - sigurna dostava paketa

SafeDrop - sigurna dostava paketa
SafeDrop - sigurna dostava paketa

Da li su dani izgubljenih po?iljki pro?li? Ne vjerujemo, ali mo?da smo korak prema rje?enju, barem ?to se ti?e lokalne dostave.

[David] je uspio osmisliti "sigurnu kutiju" odnosno ?itav sistem kojeg bi koristila po?ta ili lokalne kurirske slu?be za dostavu paketa. Ta kutija je zaklju?ana od po?iljaoca paketa i samo je primaoc mo?e otklju?ati tako ?to ?e skenirati barkod kojeg mu je poslao po?iljaoc. Elektri?na brava u kutiji je napravljena sa servo motorom a elektronika je ra?ena sa Intel Edison IoT razvojnom plo?icom.

Mo?da i jeste overkill, ali svakako dokazuje koncept.

Izvor: David Xie


Komentari

MAR23

Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre

Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre
Otklju?avanje ulaznih vrata kori?tenjem ?ifre

Ako imate interfon u stanu a dosadilo vam je otklju?avati ulazna vrata sa klju?em, ovo bi mogao biti va? slijede?i projekat.

Radi se o dodatku za analogni interfon koji se instalira u stanu, a slu?i za otklju?avanje ulaznih vrata unosom ?ifre. Naravno, ne radi se o klasi?nom unosu ?ifre na tastaturi nego se ona unosi pritiskom na dugme zvona. Da bi projekat bio jo? interesantniji, njegov autor je napravio i audio player koji na interfon pu?ta razne zvukove kada se unese pogre?na ?ifra.

Izvor: Pawe?


Komentari

MAR22

Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice

Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice
Hrvatski Arduino - Croduino iz e-radionice

Ovog puta vam kroz nagradnu igru predstavljamo hrvatski projekt Arduino kompatibilnih plo?ica nazvan Croduino. Kreirala ga je ekipa iz firme e-radionica.com, a radi se o nekoliko plo?ica koje su u potpunosti kompatibilne s Arduinom.

Jedna od tih plo?ica je Croduino Basic2 koji na sebi ima Atmega328 i CP2102 USB kontroler. Tu je jo? i Damba koji je "wearable" a na sebi ima Attiny85. Najnovija plo?ica u asortimanu na sebi ima ESP8266 WiFi modul i u potpunosti se programira iz Arduino okru?enja!

?itajte dalje da vidite kako mo?ete osvojiti Croduino set za po?etnike!


Komentari


快穿之欲求不满,重生八零年代好生活,重生农村好媳妇
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女废材逆天四小姐凤家嫡女天生废材被迫嫁与傻子冲喜嫡女顾明萱小说凤家嫡女漫画全集免费女主是嫡女却变庶女的小说
嫡女如此多娇百度云资源嫡女为谋风清下载一品嫡女txt八零盛嫁嫡女多娇宠txt下载穿越之嫡女范莫离